Moravská zemědělská, akciová společnost

Grymovská 268, 751 21 Prosenice, IČ:27703096 DIČ:CZ2770396

.

KUBÍK Petr
předseda představenstva, hlavní zootechnik
tel: +420 725 295 958, mail: kubik@agro2000.cz

DOBEŠ Petr
místopředseda představenstva, hlavní agronom
tel: +420 725 295 982, mail: dobes@moravskazemedelska.cz

MARČONKOVÁ Vladimíra
hlavní účetní společnosti
tel: +420 730 523 013, mail: marconkova@moravskazemedelska.cz

ing. HOZOVÁ Martina
evidence pozemků, smlouvy
tel: +420 604 295 476, mail: hozova@moravskazemedelska.cz

RYPAR Martin
hlavní chmelař
tel: +420 734 432 732, mail: rypar@moravskazemedelska.cz