Projekt ÚSPORY ENERGIÍ MORAVSKÁ ZEMĚDĚLSKÁ

registrační číslo CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017589

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příjemce dotace: Moravská zemědělská, akciová společnost

Cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie v podniku žadatele pořízením jednoho traktoru pro středisko živočišné výroby, který nahradí stávající opotřebovaný stroj s vysokou spotřebou pohonných hmot.