Naše akciová společnost sídlí v Prosenicích nedaleko Přerova. Aktuálně hospodaříme na více než 3200 hektarech půdy (převažující je orná půda o rozloze 3000 hektarů, 100 hektarů trvalých travních porostů a 100 hektarů chmelnic).